Categories
P8

P8 Reflecții asupra experienței

Pasul 8 în Ghidul pentru elevi

Ca orice metodă de învățare bazată pe proiect, metoda Proiect Cetățeanul contribuie la dezvoltarea unui ansamblu complex de competențe. Etapa de reflectare asupra experienței de învățare are în vedere conștientizarea competențelor dobândite. Dacă elevii sunt obișnuiți cu asemenea procese de reflecție, pasul se poate realiza pe parcursul unei ore, dar dacă un astfel de proces este nou pentru elevi va fi necesară alocarea a două ore.

Procesul de reflecție este structurat în 3 etape:

 1. Analiza comparativă a proiectului realizat, în raport cu un proiect realizat de altă clasă
 2. Recapitularea procesului și reflecții asupra procesului și a rezultatelor obținute
 3. Ilustrarea cu exemple a competențelor dezvoltate

1. Comparația cu alt proiect. Fiecare dintre cele 6 grupuri va alege din exemplele de pe platformă un proiect realizat de o altă clasă și îl va compara cu proiectul propriu

Scopul acestui demers este de a pregăti procesul de reflecție, având în vedere faptul că este mai ușor să analizezi critic activitatea și produsele altora, decât pe cele proprii.

Comparația va avea în vedere atât asemănările, cât și diferențele. Explicați elevilor că scopul nu este de a dovedi ca proiectul lor este mai bun decât cel ales pentru comparație, sau invers, ci de a învăța astfel din ambele proiecte. În acest fel, elevii învață și despre ce au făcut colegi din alte clase. Puteți încuraja elevii ca, individual sau în grup, să continue să exploreze proiectele de pe platformă pentru a înțelege ce tipuri de probleme sunt abordate, ce soluții pot fi propuse și cum poate fi mobilizat sprijin în favoarea acestora. A doua sarcină pentru fiecare grup va fi să identifice la proiectul ales de pe platformă elemente pe care cred că le-au învățat elevii care au realizat proiectul respectiv. Prin aceasta, elevii își utilizează empatia, dar pregătesc și etapa în care identifică ce au învățat ei.

2. Recapitulare și reflecție. Pe grupuri, elevii răspund la întrebările din Ghidul pentru elevi.

Acest demers le permite elevilor să își amintească ceea ce au făcut pe parcursul săptămânilor de lucru la proiect, atât în cadrul orelor, cât și în interacțiunile din afara orelor. Ei vor avea astfel proaspete în memorie situații concrete ce vor fi utile în etapa următoare a reflecției, vor conștientiza ce au simțit în diferite situații și vor avea o imagine de ansamblu a întregului proces, a evoluției sale și a rezultatelor obținute.

3. Identificarea și ilustrarea competențelor. Pentru acest proces a fost luat ca reper Cadrul de Referință privind Competențele pentru o Cultură Democratică elaborat de Consiliul Europei.

Din modelul de competențe aflat în centrul cadrului de referință, prezentat în secțiunea de introducere a acestui ghid, au fost reținute ca fiind direct pertinente pentru procesul de învățare presupus de metoda Proiect Cetățeanul 18 dintre cele 20 de componente. Pentru fiecare componentă a modelului au fost definiți, pe baza experienței Consiliului Europei, descriptori de competență care reprezintă descrieri de comportamente observabile ce indică un anumit grad de performață în legătură cu aspectul respectiv. Pentru unele componente a fost reținut doar un singur descriptor, în timp ce pentru altele, a fost necesară indentificarea mai multor descriptori pentru a putea captura diferitele aspecte ale conceptului respectiv.

Dacă descriptorii Consiliului Europei sunt formulați la persoana a treia, fiind destinați preponderent observării de către cadrul didactic, în cazul nostru, în vederea stimulării la elevi a capacității de autoevaluare și reflecție, descriptorii au fost formulați la persoana întâia.

Descriptorii identificați și componentele corespunzătoare ale modelului de competență:

Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului

 1. Mi-am dat seama că este important să recunoaștem că toți oamenii au aceeaşi valoare, aceeaşi demnitate, au dreptul la acelaşi respect şi la acelaşi set de drepturi ale omului şi trebuie tratați în acord cu aceste principii.

Valorizarea democrației, justiției, echității, egalității și a statului de drept

 1. Am dobândit convingerea că societatea trebuie să funcţioneze şi să fie guvernată prin procese democratice care respectă principiile justiţiei, echităţii, egalităţii şi statului de drept.

Respect

 1. Am arătat respect chiar și față de persoane cu care nu am fost de acord.

Spirit civic

 1. Am simțit că aparțin comunității locale și că este important să fac ceva de care să beneficieze întreaga comunitate.

Responsabilitate

 1. Mi-am îndeplinit sarcinile cu conştiinciozitate.
 2. Mi-am asumat responsabilitatea pentru ceea ce nu am făcut bine și m-am străduit să remediez situația.

Auto-eficacitate

 1. Am dovedit încredere în capacitatea mea de a găsi soluții pentru a-mi îndeplini sarcinile.
 2. Am conștientizat că pot face lucruri pe care nu le-am făcut până acum și pot obține rezultatele dorite.
 3. Am dobândit convingerea că prin acțiunile mele pot schimba ceva în jurul meu.

Toleranță pentru ambiguitate

 1. Nu m-am blocat în situații în care nu am fost sigur cum să procedez ci am încercat diferite variante.
 2. Am reușit să îndeplinesc o sarcină chiar dacă am considerat că ea nu a fost clar explicată. 

Abilitate de învățare autonomă

 1. În situații când mi-am dat seama că nu știu anumite lucruri, am găsit surse de informație valide pentru a le afla.
 2. Mi-am organizat în mod autonom, fără să mi se spună ce să fac, un proces prin care să învăț ceva nou.

Gândire critică

 1. Am dovedit capacitatea de a analiza, evalua şi emite judecăţi cu privire la texte, argumente, interpretări, probleme, evenimente, experienţe, într-un mod sistematic şi logic.

Abilități de observare și ascultare

 1. Am arătat atenție celor spuse de alte persoane, străduindu-mă să înțeleg ce spun.
 2. Am observat comportamentele altor persoane, gesturile, expresia feței, pentru înțelege ce vor să comunice.

Empatie

 1. Am înțeles ce simt alte persoane în anumite situații.
 2. Am înțeles ce gândesc alte persoane încercând să privesc lucrurile din punctul lor de vedere.
 3. Am arătat simpatie pentru persoanele afectate de o problemă sau aflate în dificultate.

Adaptabilitate și flexibilitate

 1. Mi-am adaptat reacțiile și comportamentele în funcție de cerințele unei situații noi.
 2. Când am constat că planul inițial nu funcționează, am căutat alte variante pentru a-mi atinge obiectivele.

Abilități de comunicare și plurilingve

 1. Am utilizat un limbaj adecvat situației de comunicare și persoanelor cărora m-am adresat.
 2. Am acordat atenție gesturilor mele și poziției corpului, pentru ca acestea să fie adecvate situațiilor în care m-am aflat.
 3. Am utilizat cu succes cunoașterea altor limbi pentru a contribui la îndeplinirea sarcinilor.

Cunoștințe și înțelegere critică privind limba și comunicarea

 1. Am înțeles importanța normelor de comunicare verbală și nonverbală în societate și faptul că oamenii comunică în moduri diferite.

Abilități de cooperare

 1. Am colaborat cu succes cu alți colegi în cadrul activităților de grup.
 2. Am ajutat grupul la depășirea unor situații dificile sau la clarificarea unor idei.
 3. Am contribuit la luarea unor decizii în mod democratic, ținând cont și de părerea celorlalți.

Abilități de gestionare a conflictelor

 1. Când am avut neînțelegeri sau divergențe cu colegii, m-am străduit să propun o soluție convenabilă pentru toți.
 2. Am ajutat colegi cu păreri diferite să găsească de comun acord o soluție care să țină cont de nevoile ambelor părți.

Cunoștințe și înțelegere critică privind propria persoană

 1. Am conștientizat aspecte legate de propria persoană.

Cunoștințe și înțelegere critică privind lumea

 1. Am dobândit cunoștințe despre instituțiile publice, politicile publice, atribuțiile și limitele instituțiilor, drepturile omului, rolul și responsabilitatea cetățenilor într-o societate democratică, legislație, procedurile de luare a deciziilor și modalitățile în care pot fi găsiți susținători pentru o idee.
 2. Am dobândit cunoștințe despre problema studiată.

Utilizând lista acestor afirmații din finalul Ghidului pentru elevi, aceștia vor indica o situație precisă în care prin comportamentul lor au demonstrat corespondența cu afirmația respectivă.

Nu este important să insistați cu elevii asupra înțelegerii de către aceștia a conceptelor aflate în componența modelului de competențe. De exemplu, nu este important la această vârstă ca elevii să cunoască noțiunea de auto-eficacitate, dar este important să conștientizeze că din implicarea în proiect și-au dat seama că, dacă procedează într-un anumit mod, pot influența pe cei din jur, pot genera schimbări și pot contribui la îmbunătățirea situației din comunitatea lor.

DESCĂRCAȚI FORMULARUL DE REFLECȚIE ÎN FORMAT EDITABIL

Platforma:

This image has an empty alt attribute; its file name is computer.jpg

Reamintiți elevilor sarcinile referitoare introducerea de informații pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro, conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi. La acest pas, elevii vor prezenta pe platformă principalele concluzii ale reflectării asupra experienței de învățare.