Categories
P6

P6 Finalizarea portofoliului clasei

Pasul 6 în Ghidul pentru elevi

În acest moment clasa dumneavoastră ar trebui să aibă suficiente informații pentru a finaliza portofoliul. Această sarcină se va realiza pe parcursul a două lecții. În prima lecție se va stabili modul de lucru, elevii vor primi ca temă să finalizeze portofoliul conform planului realizat în clasă și să realizeze textul prezentării, iar în cea de-a doua lecție fiecare grup va prezenta partea de portofoliu de care este responsabil, respectiv textul prezentării, se va realiza o auto-evaluare a portofoliului și apoi ajustările finale.

Specificații pentru portofoliu

Portofoliul conține munca selectată a elevilor unei clase întregi, care au colaborat pentru a găsi o soluție de politică publică la una dintre problemele comunității. Portofoliul cuprinde o secțiune de documentare și una de prezentare. Niciuna dintre aceste secțiuni nu trebuie să fie rezultatul acumulării tuturor informațiilor pe care le găsesc elevii despre subiectul ales. Clasa va trebui să decidă care dintre materialele adunate sunt cele mai importante. Portofoliul cuprinde 4 părți, descrise în Ghidul pentru elevi. De asemenea, cuprinde două secțiuni:

 1. Secțiunea de documentare. Elevii trebuie să selecteze dintre materialele strânse, pe acelea care documentează sau evidențiază cel mai bine munca lor de cercetare. Aceste materiale pot fi puse într-un biblioraft, utilizând separatoare de diferite culori, pentru a diferenția cele 4 părți dar documentarea se poate realiza și în format electronic. Este indicat să existe un cuprins pentru fiecare parte și un cuprins general. Ulterior se mai pot adăuga fotografii de la prezentarea publică și materiale de la Pasul 8 – Reflecții asupra experienței de învățare.
 2. Secțiunea de prezentare. Prezentarea se poate realiza fie pe suport fizic (un set de panouri), fie în format electronic (un set de diapozitive). Materialele expuse pot include: declarații scrise, liste cu surse de informare, hărți, grafice, fotografii, artă originală etc.
  • Pentru prezentarea cu panouri se vor folosi 4 panouri mari (de aprox. 80 cm lățime și 100 cm înălțime), câte unul pentru fiecare parte.
  • Pentru prezentarea în format electronic se vor folosi diapozitive, maxim 3 pentru fiecare parte, plus unul pentru titlu, deci între 5 și 13 în total.

Modalitatea de lucru pentru realizarea portofoliului

 1. Lucrul pe grupuri. Cele 6 grupuri vor lucra astfel: un grup va fi responsabil de secțiunea de documentare a întregului portofoliu, câte un grup va fi responsabil pentru fiecare din cele 4 părți ale secțiunii de prezentare a portofoliului, iar un grup va fi responsabil de pregătirea textului prezentării.
 2. Participarea tuturor elevilor. Este important ca toți elevii să participe la acest proces. În fiecare grup există o serie de sarcini care pot fi împărțite între elevi, în funcție de abilitățile și interesele lor. Le puteți oferi elevilor libertatea de a-și împărți sarcinile în cadrul grupului, rugându-i să facă acest lucru în mod democratic și participativ, astfel încât fiecare persoană să poată exprima ce dorește sau ce nu dorește să facă și să existe un echilibru între sarcini. În cazul în care considerați că elevii nu sunt pregătiți pentru a auto-gestiona lucrul în grup puteți defini și împărți dumneavoastră sarcinile principale ale grupului. Principalele categorii de sarcini sunt: revizuirea materialelor existente; producerea de noi materiale, dacă este cazul, de exemplu materiale necesare pentru ilustrarea unui mesaj sau pentru facilitarea prezentării unei idei; organizarea materialelor pentru secțiunea de documentare a portofoliului; organizarea materialelor și design-ul secțiunii de prezentare; auto-evaluarea părții respective din portofoliu; identificarea ideilor principale ale prezentării; scrierea primei variante a textului prezentării; revizuirea primei variante și scrierea celei de-a doua variante a textului prezentării etc.
 3. Asigurarea coordonării între grupuri. Grupurile vor lucra independent, însă este important să comunice între ele pentru a face schimb de idei şi de informaţii. Oferiți elevilor ocazia să prezinte în fața clasei progresul făcut și să primească sugestii din partea celorlalți elevi, precum și să discute despre ansamblul portofoliului. Asigurați-vă că fiecare grup desemnează 1-2 persoane pentru a face parte din echipa de coordonare și a discuta cu elevii din celelalte grupuri, pentru a se informa reciproc cu privire la diferitele părți ale portofoliului astfel încât acesta să fie coerent și complet.
 4. Revederea sarcinilor și specificațiilor  pentru  portofoliu.  Asigurați-vă  că  toți  elevii au înțeles ce se așteaptă din partea lor. Ghidați fiecare grup pas cu pas, citind și discutând despre sarcinile lor, atât cu privire la secțiunea de documentare cât și cea de prezentare, așa cum este indicat în Ghidul pentru elevi.
 5. Procesarea informațiilor și producerea de materiale de prezentare. Fiecare grup va trebui să decidă ce informații este util să fie reținute pentru a oferi o imagine clară și detaliată a aspectelor relevante pentru partea respectivă. Dacă este necesar, datele vor fi organizate în diagrame, grafice, sinteze care să se regăsească în partea de prezentare a portofoliului.
 6. Autoevaluarea calității portofoliului. Ghidați elevii să realizeze o autoevaluare a calității portofoliului, răspunzând la întrebările din Lista de control a calității portofoliului.

Platforma

Reamintiți elevilor sarcinile referitoare introducerea de informații pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro, conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi. La acest pas elevii vor introduce portofoliul realizat. Dacă acesta este realizat în format fizic, se vor include fotografii ale celor patru părți. Dacă portofoliul a fost realizat în format eletronic, fișierul respectiv va fi introdus pe platformă.