Categories
P5

P5 Dezvoltarea unui plan de acțiune

Pasul 5 în Ghidul pentru elevi

După elaborarea propunerii de politică publică urmează realizarea unui plan de acţiune cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să adopte această politică publică. În prima parte a lecției se discută despre modalitățile de mobilizare a susținerii comunității iar în a doua parte se redactează scrisoarea pentru autoritatea publică responsabilă.

  1. Planul de mobilizare a susținerii comunității. Asigurați-vă că elevilor le este clară diferența dintre instituțiile publice, cărora cetățenii li se pot adresa în baza cadrului legal existent și fără a încerca să facă trafic de influență și organizațiile neguvernamentale, respectiv mass-media, pe care pot ei încerca să le sensibilizeze și să le atragă de partea lor.
    Realizați, împreună cu elevii o listă de persoane, instituții, organizații și grupuri de interes care pot contribui la promovarea și implementarea propunerii de politică publică. Explicați elevilor că vor avea ca temă să pregătească idei pentru elaborarea unui plan de acțiune pentru a obține sprijinul acestor actori, iar aceste idei vor fi comunicate grupului care va fi responsabil de partea a patra a portofoliului (conform descrierii de la Pasul 6). Fiecare grup se va concentra pe anumite persoane, instituții, organizații sau grupuri ce pot exercita presiune în sensul dorit asupra autorităților responsabile să ia decizia în privința politicii publice propuse. În Ghidul pentru elevi sunt menționate exemple de modalități de obținere a sprijinului extern. Elevii se pot folosi de acestea, dar pot veni și cu idei noi. Multe informații se pot găsi online și elevii probabil au identificat entități cu interese în domeniu când au realizat activitățile de la pașii anteriori. Reprezentanți ai unora dintre aceste instituții sau organizații pot chiar să fie invitate să vorbească în fața clasei și să explice cum pot sprijini propunerea de politică publică.
  2. Comunicarea cu autoritatea competentă. După ce fiecare grup prezintă ideile propuse pentru planul de acțiune, urmează redactarea scrisorii adresate autorității publice relevante pentru problema studiată. Sprijiniți elevii în acest proces, acordând atenție formulelor de politețe, datelor de contact și încurajați elevii să realizeze mai multe versiuni ale scrisorii până când ajung la varianta cea mai clară, succintă și interesantă. Scrisoarea poate fi transmisă prin e-mail, sau prin intermediul formularelor de pe site-ul instituției vizate. Nu uitați că rolul dumneavoastră este doar de sprijin, elevii sunt cei care iau deciziile finale și trec la acțiune. În scrisoare se va menționa care sunt persoanele și grupurile din comunitate care ar susține politica publică propusă și se va include propunerea de act normativ realizată la pasul anterior.
  3. Mobilizarea sprijinului pe rețelele sociale. Pentru a sensibiliza publicul general la soluția propusă de clasă pentru problema selectată, elevii se pot folosi de instrumentele oferite de rețelele sociale. Prin acestea pot atrage sprijinul cetățenilor. Îndrumați-i să reflecteze asupra modului în care aceste rețele pot fi utilizate în mod responsabil pentru a mobiliza sprijinul extern.

Portofoliul și platforma

Reamintiți elevilor sarcinile referitoare la pregătirea portofolului și la introducerea de informații pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro, conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi. La acest pas elevii vor introduce pe platformă elementele principale ale planului și scrisoarea adresată autorităților