Categories
P4

P4 Elaborarea unei propuneri de politică publică

Pasul 4 în ghidul pentru elevi

După ce elevii au obținut suficiente informații despre problema selectată, clasa va formula o propunere de politică publică. Realizați acest pas pe parcursul a două ore. În prima oră, elevii examinează alternativele pentru soluționarea problemei, iar în cea de-a doua aleg soluția clasei și verifică dacă este constituțională și respectă drepturile omului.

Analiza informațiilor. Elevii analizează informațiile obținute, lucrând pe cele 6 grupuri. Asigurați-vă că fiecare grup înțelege sarcina și are acces la toate informațiile înregistrate de echipele de cercetare. Elevii discută conținutul fișelor de înregistrare a informației și propun soluția pe care o consideră cea mai adecvată pentru problema studiată.

Șase soluții formulate. Oferiți fiecărui grup posibilitatea să prezinte soluția propusă, care  poate fi aleasă din fișele analizate sau poate fi o propunere nouă a grupului. Îndrumați elevii să afișeze propunerile făcute astfel încât întreaga clasă să le poată vedea.

Trei soluții pentru analiză. După ce toate cele șase soluții propuse au fost prezentate, ghidați elevii să aleagă trei soluții pe care să le analizeze mai detaliat. Se pot folosi aceleași proceduri de vot ca la Pasul 2. Asigurați-vă că soluțiile propuse țin de politici publice. Dacă este nevoie, reamintiți elevilor cunoștințele obținute la Pasul 1, referitoare la politicile publice. Adresați elevilor întrebări ajutătoare pentru ca aceștia să fie siguri că soluția clasei intră în atribuția uneia sau mai multor instituții publice.

Avantaje și dezavantaje ale celor trei soluții propuse. Elevii vor lucra în cele 6 grupuri pentru a identifica și a argumenta avantaje sau dezavantaje ale uneia din cele trei soluții: Grupul 1 va studia avantaje ale soluției A, iar Grupul 2 dezavantaje ale soluției A; Grupul 3 va studia avantaje ale soluției B, iar Grupul 4 dezavantaje ale soluției B. Grupul 5 va studia avantaje ale soluției C, iar grupul 6 dezavantaje ale soluției C. Sarcinile se distribuie în grupuri aleator, fără a ține cont de preferințele elevilor cu privire la o anumită soluție. Astfel, prin acest exercițiu elevii vor reuși să privească soluțiile din diferite perspective, indiferent de părerea lor personală.

Soluția clasei. Elevii vor prezenta avantajele și dezavantajele identificate pentru fiecare soluție. Este util ca prezentările să aibă și un suport vizual. Pe baza analizei, se pot formula propuneri de combinare, completare sau ajustare a unora dintre soluții. Apoi, va fi aleasă soluția clasei prin vot.

Verificarea soluției. Elevii vor verifica faptul că soluția adoptată este constituțională și respectă principiile drepturilor omului. În funcție de domeniu, este posibil să fie necesară și verificarea compatibilității cu normele Uniunii Europene. De exemplu, dacă problema se referă la gestionarea deșeurilor, protecția datelor personale, sau la protecția consumatorului, există reglementări europene ce trebuie respectate de toate politicile publice din statele membre UE.
Pentru a realiza această verificare este important ca elevii să ia contact direct cu textul Constituției și să argumenteze, nu doar să afirme, faptul că propunerea lor este compatibilă cu prevederile constituției. Se va acorda atenție verificării faptului că propunerea elevilor nu încalcă drepturile prevăzute în Titlul II al Constituției, că respectă principiile generale menționate la Titlul I, și în mod special separația și echilibrul puterilor în stat, precum și compatibilitatea cu atribuțiile principalelor categorii de instituții publice, definite în cadrul Titlului III al Constituției României, respectiv aspectele economice specificate în Titlul IV, dacă este cazul.

Propunere de act normativ. Îndrumați elevii să redacteze o propunere de act normativ. Oferiți-le câteva exemple de acte normative elaborate de instituția relevantă pentru soluția propusă de clasă. Informațiile disponibile pe platformă pentru întocmirea unei propuneri de act normativ, pot servi ca reper. Propunerea de act normativ va fi inclusă ca anexă la scrisoarea adresată autorităților publice (pe care elevii au sarcina să o redacteze la pasul următor). Prin acest exercițiu elevii continuă demersul constructiv de a formula o soluție concretă la problema studiată și nu se limitează doar la o cerință generală adresată autorităților. Nu este necesară insistența pe detaliile de formă dar este util ca elevii să înțeleagă structura unui act normativ. În acest fel, le va fi mai ușor să identifice informațiile cheie când vor consulta în viitor un text de lege. Pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro găsiți mai multe detalii.

Portofoliul și platforma

Reamintiți elevilor sarcinile referitoare la pregătirea portofolului și la introducerea de informații pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro, conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi. La acest pas vor fi introduse cele trei soluții posibile analizate și descrierea soluției propuse de clasă.