Categories
P3

P3 Culegerea de informații despre problema selectată

Pasul 3 în ghidul pentru elevi

După ce au selectat problema care îi interesează, elevii vor lucra în echipe de cercetare pentru a afla cât mai multe informații despre problemă și despre posibile soluții ce țin de politici publice.

 1. Explicați elevilor că scopul acestui pas este de a aduna informații relevante despre problema respectivă și despre politicile publice existente sau posibile pentru soluționarea problemei. Ghidați elevii în realizarea unei liste cu principalele surse de informații privind problema studiată și identificarea modalităților prin care pot avea acces la acestea.
 2. Ajutați elevii să înțeleagă distincția între instituțiile publice, care au obligația stabilită prin lege să ofere informațiile solicitate, și alte organizații și grupuri de persoane care nu au această obligație, dar cel mai probabil o vor face dacă li se oferă detalii despre scopul și contextul solicitării lor. Ghidul pentru elevi conține detalii referitoare la aceste aspecte.
 3. Ajutați elevii să înțeleagă importanța validității surselor și să evite site-uri tabloid, senzaționalismul media, teorii ale conspirației etc. Realizați împreună un exercițiu de analiză a surselor de informare.

Exercițiu pentru analiza validității surselor de informare

Alegeți 6 texte găsite online care să se încadreze în următoarele categorii:

 • articol dintr-un tabloid;
 • articol de pe un site media sau jurnal independent bine documentat;
 • două articole de pe site-uri media sau jurnale afiliate politic sau care susțin anumite grupări politice (unul aflat corespunzător unei formațiuni politice aflate la putere, iar celălalt unei formațiuni politice aflate în opoziție);
 • o postare de pe un blog sau rețea socială care lansează idei sau ipoteze netestate și fără referințe.

Distribuiți câte un articol fiecăruia dintre cele șase grupuri. Aveți grijă ca sursa articolului să fie clar menționată în fiecare caz. Elevii vor avea sarcina să citească textul primit și să îl analizeze pornind de la următoarele întrebări:

 1. Care este principalul mesaj al textului?
 2. Care este sursa textului?
 3. În ce măsură considerați că această sursă este credibilă? Analizați validitatea ei astfel:
  1. A fost publicată pe un site credibil?
  2. Oferă detalii despre modalitatea de documentare – cum au fost obținute informațiile? Sunt aceste informații obținute din mai multe surse?
  3. Dacă include citate, provin acestea de la persoane cu păreri diferite sau doar o singură perspectivă este prezentată?
  4. Sunt informațiile prezentare într-un mod neutru, fără titluri senzaționale, fără centrare pe „țapi ispășitori” care sunt de vină pentru toate probleme, fără a lansa teorii ale conspirației și fără a încerca să manipuleze cititorii?
  5. Puteți identifica dacă această sursă de informare este afiliată politic?

Susțineți elevii să reflecteze asupra următoarelor aspecte:

 • Unele articole pot simula o prezentare echilibrată și bazată pe fapte, citând declarații ale unor specialiști, menționând cifre, etc., și de fapt să prezinte date false sau să susțină un punct de vedere incorect;
  • Faptul că o informație este vehiculată pe scară largă și apreciată de mulți utilizatori ai unor rețele sociale nu înseamnă că este adevărată;
  • Opiniile formulate de jurnaliști de la organisme media afiliate politic nu sunt în mod necesar incorecte sau tendențioase.

După realizarea acestui exercițiu elevii vor fi mai pregătiți să abordeze cu precauție diferite surse de informare și puteți trece la activitatea de colectare a informațiilor despre problema selectată.

4. Identificarea surselor de informare. Antrenați elevii într-o discuție despre sursele de informare descrise în Ghidul pentru elevi. Adăugați alte surse care ar putea fi găsite în comunitatea dumneavoastră. Când discutați despre fiecare potențială sursă, întrebați elevii ce știu despre respectiva sursă de informare. De asemenea, puteți întreba elevii dacă cunosc persoane afiliate surselor de informare care să le poată oferi informații. De exemplu, dacă  cunosc un expert, o persoană care lucrează într-o organizație neguvernamentală, o persoană care lucrează în mass-media etc. Dacă cineva cunoaște astfel de persoane, înregistrați informația pentru a putea fi utilizată de către echipele de cercetare.

5. Recapitularea îndrumărilor pentru obținerea și documentarea informațiilor. Asigurați-vă că elevii au reținut împărțirea pe categorii de surse în funcție de obligativitatea transmiterii informației. Discutați termenele în care informația poate fi obținută conform Legii accesului la informaţiile de interes public, prezentate pe scurt în Ghidul pentru elevi și explicați elevilor că pentru a beneficia de prevederile legii trebuie menționat specific faptul că solicitarea se face în baza acestei legi. Planificați momentul solicitării de informații astfel încât să existe suficient timp pentru a primi răspunsul înainte de prezentarea publică. Atrageți atenția elevilor asupra faptului că anumite categorii de informații nu vor putea fi furnizate, de exemplu cele care se referă la date personale.

Solicitările de informații în baza legii liberului acces la informațiile de interes public pot fi adresate atât printr-un mesaj prin e-mail, cât și prin formularele site-urilor instituțiilor publice. Oferiți elevilor șansa să aleagă ce variantă vor să folosească. Încurajați elevii să citească prevederile Legii accesului la informațiile de interes public și ale Legii transparenței decizionale pentru a vedea ce informații sunt obligate instituțiile să facă publice din oficiu și cum pot fi obținute informații utile pentru proiect.

6. Culegerea informației. Ajutați elevii să aleagă sursele de informare pe care le vor explora. Cele 6 grupuri vor avea rol de echipe de cercetare care vor afla informațiile necesare de la sursele identificate. Elevii vor nota informațiile obținute în fișa de înregistrare a informațiilor. Revedeți fișa împreună cu toți elevii pentru a vă asigura că aceștia au înțeles întrebările și știu cum să înregistreze răspunsurile.

În Ghidul pentru elevi sunt descrise diferite modalități de a obține informații, atât de la instituțiile publice, cât și din alte surse precum: studii, cercetări, publicații; organizații și grupuri de interes; specialiști în domeniul juridic; mass-media; birouri parlamentare; cetățenii din localitate. Este important să existe un echilibru între informațiile obținute prin căutare pe internet și cele obținute prin contacte cu persoane, instituții sau organizații. Elevii pot găsi pe internet o varietate de informații din multiple surse, însă este util ca ei să confrunte și să completeze informațiile obținute cu percepția unor persoane din comunitate, din instituții, specialiști, etc.

7. Asigurați-vă că doar o singură persoană va contacta o anumită instituție și va cere informații sau va stabili o întâlnire pentru realizarea unui interviu telefonic, astfel încât această sarcină să nu se transforme într-un mare deranj al celor ce lucrează acolo. Exersați în clasă modul de contactare telefonică sau de formulare a unui mesaj scris pentru a solicita informații.

Culegerea informațiilor se va face de către elevi în intervalul dintre ore. Se poate aloca acestui scop și o parte din timpul orelor dar orele vor fi dedicate în principal pregătirii și planificării procesului de culegere a datelor, respectiv analizei informațiilor obținute pentru a vedea în ce măsură este necesară și consultarea altor surse sau verificarea unor date.

Dacă timpul permite, elevii pot începe în clasă căutarea de informații online, sau pot avea ca invitat un specialist, un jurnalist, un jurist, sau un reprezentant al unei asociații active în domeniul respectiv.

Ca și în cazul altor activități de învățare desfășurate în afara programului școlar, responsabilitatea pentru asigurarea securității elevilor în procesul de obținere de informații nu îi revine școlii, ci părinților sau tutorilor. Astfel, dacă este necesară o deplasare la o instituție sau la o organizație specializată, grupul de elevi trebuie să se organizeze, să obțină acordul părinților și, dacă este cazul, să fie însoțit de un părinte sau alt adult. Obținerea de informații se poate însă realiza și exclusiv prin internet sau telefon.

Dacă o vizită la o organizație sau instituție ar putea reprezenta o experiență de învățare deosebit de valoroasă pentru toți elevii și dacă este posibil ca întreaga clasă să participe, este posibilă realizarea acestei vizite ca o activitate extrașcolară a școlii, caz în care răspunderea pentru siguranța elevilor revine școlii, iar participarea cadrului didactic este obligatorie, la fel ca și asigurarea numărului de adulți însoțitori prevăzut de legislație.

Dacă este necesar, puteți solicita în această fază sprijinul și colaborarea unor colegi care predau alte discipline. De exemplu, poate fi utilă colaborarea cu o colegă ce predă informatică, având în vedere că anumite aspecte din programa școlară de informatică pot fi parcurse în legătură cu aplicarea metodei Proiect: Cetățeanul, sau cu un coleg ce predă limba engleză, pentru traducerea unor documente privind politici publice pe teme similare adoptate în alte țări. Colegii pot aloca utilizarea unui interval de timp din orele lor pentru a susține elevii în realizarea proiectului, dezvoltând totodată competențele specifice propriei discipline.

Portofoliul și platforma

Reamintiți elevilor sarcinile referitoare la pregătirea portofolului și la introducerea de informații pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro, conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi. La acest pas este cerută introducerea principalelor surse de informare folosite și instituția sau instituțiile identificate ca fiind responsabile cu soluționarea problemei.