Categories
P2

P2 Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră

Pasul 2 în Ghidul pentru elevi

Este important ca problema selectată să fie una căreia să i se poată propune o soluție rezonabilă, ce ține de sfera politicilor publice și care să poată fi pusă în practică. Elevii trebuie sa examineze toate informațiile obținute despre problemele din cadrul comunității, înainte de a selecta pentru studiu o problemă anume. Vă sugerăm să folosiți următoarele proceduri:

 1. Stabilirea procedurii de selectare a problemei clasei. Înainte de a discuta problemele identificate, elevii se vor pune de acord asupra procedurii pe care o vor utiliza pentru selecție. Prezentați elevilor procedurile de selecție descrise în Ghidul pentru elevi și discutați avantajele și dezavantajele fiecărei proceduri. Apoi, îndrumați elevii să aleagă procedura de selectare a problemei pe care o vor folosi la finalul acestui pas.
 2. Pregătirea analizei:
  1. Afișați lista cu toate problemele pentru care a fost completat Formularul de identificare a problemelor. Oferiți elevilor posibilitatea de a adăuga și alte probleme pe listă, dacă le consideră relevante, chiar dacă nu au completat formularul pentru ele.
  2. Ajutați elevii să identifice problemele asemănătoare și să le grupeze în categorii.
  3. Împărțiți clasa în cele 6 grupuri formate anterior și asigurați-vă că au toți acces la Formularele de identificare a problemelor. În funcție de numărul de formulare completate puteți opta, fie pentru a da fiecărui grup sarcina să analizeze toate formularele completate, fie pentru a împărți formularele între grupuri, astfel încât fiecare grup să aibă o parte dintre formulare de studiat.
 3. Lucrul pe grupuri. Fiecare grup are sarcina să analizeze problemele conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi și să propună o problemă pentru a fi studiată de întreaga clasă, descriind-o pe scurt. Problemele din lista inițială care se decide să fie eliminate se șterg din listă.
 4. Examinarea informațiilor. Înainte de a lua o decizie despre problema care va fi studiată de întreaga clasă, antrenați elevii într-o discuție despre ceea ce au învățat deja despre politici publice și despre problemele comunității. Discutați aspecte precum:
 5. Ce ați învățat despre problemele comunității?
 6. Care dintre probleme necesită o rezolvare urgentă?
 7. Pot fi aceste probleme rezolvate prin dezvoltarea unor politici publice?
 8. Care sunt problemele pentru care există deja politici publice dar acestea nu funcționează?
 9. Care dintre problemele comunității prezintă interes pentru voi și vă preocupă?
 10. Realizarea unor cercetări adiționale, dacă acest lucru este necesar. Daca elevii nu știu îndeajuns de multe lucruri pentru a lua o decizie, sau dacă doresc să exploreze și alte probleme înainte de a decide, dați-le sarcini pentru a aduna informațiile necesare, utilizând formularul de identificare a problemelor.
 11. Selectarea problemei. Dacă toți elevii se simt pregătiți pentru a lua o decizie, aplicați procedura de vot pe care elevii au ales-o la începutul lecției.

Portofoliul și platforma

Reamintiți elevilor sarcinile privind introducerea de informații pe platforma www.cetateanul.intercultural.ro, conform instrucțiunilor din Ghidul pentru elevi. La acest pas va fi prezentată problema selectată.