Introducere

Puteți descărca varianta în pdf de aici.

Acest ghid se referă la aplicarea metodei de educație civică ”Proiect: cetățeanul”, menționată în programele școlare de cultură civică și educație socială.

Pentru a aplica metoda cu succes, este recomandată parcurgerea unui un curs de formare online, oferit gratuit de Institutul Intercultural Timișoara, în cadrul acordului de parteneriat semnat cu Ministerul Educației Naționale. Detalii sunt disponibile pe platforma www.prof.cetateanul.intercultural.ro  

Varianta originală a metodei a fost dezvoltată în SUA de Center for Civic Education (www.civiced.org), fiind utilizată în peste 50 de țări de pe diferite continente. Metoda a fost adaptată la contextul din România de către Institutul Intercultural Timișoara, organizație membră a Rețelei Internaționale CIVITAS, coordonată de Center for Civic Education, și este aplicată, în special în cadrul orelor de cultură civică la clasa a șaptea, începând din anul școlar 2002-2003. Din anul școlar 2017-2018, o nouă versiune a metodei a fost elaborată și testată cu sprijinul Romanian-American Foundation, această versiune fiind reflectată în prezentul ghid pentru profesori și în Ghidul pentru elevi.

Ghidul pentru elevi cuprinde informații detaliate despre activitățile care trebuie realizate la clasă și despre temele pe care le au de făcut elevii. Ghidul pentru profesori are rolul de a completa informațiile din Ghidul pentru elevi și de a oferi detalii despre modul de organizare a activităților precum și despre principiile care stau la baza metodei. Cele două ghiduri trebuie așadar consultate și utilizate împreună. Nu vă bazați doar pe unul dintre cele două ghiduri atunci când pregătiți lecțiile, consultați-le pe amândouă.

Aplicarea metodei presupune de asemenea utilizarea altor resurse disponibile în cadrul programului, accesibile prin intermediul platformelor www.prof.cetateanul.intercultural.ro și  www.cetateanul.intercultural.ro.

Proiect Cetățeanul este o metodă interactivă de predare a educației civice care contribuie în mod direct la dezvoltarea competențelor generale prevăzute în programa școlară de cultură civică:

1 / Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală: elevii înțeleg conceptul de politică publică, modul în care acțiunile autorităților se diferențiază de cele ale societății civile, modul în care se iau deciziile într-un sistem democratic și posibilitățile cetățenilor de a participa la viața publică locală.

2/ Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare: elevii analizează o situație problematică ce afectează comunitatea locală și propun o politică publică prin care problema să fie soluționată.

3/ Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri: în parcurgerea procesului de identificare a celei mai potrivite soluții la problema identificată, elevii vor coopera în grupuri ce au de îndeplinit sarcini precise și care trebuie să își coordoneze activitatea între ele.

4/ Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare: activitatea stimulează dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive față de participarea civică, le dezvoltă încrederea în propria capacitate de a contribui la schimbări în societate, precum și asumarea responsabilității civice de a acționa în mod constructiv pentru îmbunătățirea situației din comunitatea lor.

5/ Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii: pe parcursul procesului elevii interacționează cu instutuțiile publice și formulează în mod concret o propunere de rezolvare a unei probleme a comunității, propunere pe care o înaintează oficial autorităților responsabile.

În 2016, Consiliul Europei a adoptat un model de competențe pentru o cultură democratică, incluzând valori, atitudini, abilități, precum și elemente de cunoaștere și înțelegere critică, necesare pentru asumarea rolului de cetățean într-o societate democratică și în care este recunoscută și valorizată diversitatea culturală. Elementele acestui model de competențe sunt prezentate în diagrama de mai jos:

În 2018, Consiliul Europei a publicat un Cadru de Referință al Competențelor pentru o Cultură Democratică, elaborat pe baza acestui model de competențe. În Cadrul de Referință, metoda Proiect Cetățeanul este inclusă ca exemplu de abordare pedagogică ce contribuie la dezvoltarea acestor competențe. Detalii pe această temă găsiți la www.ccd.intercultural.ro .