Instituțiile din România și rolul lor în elaborarea politicilor publice

Parlamentul României

Este format din Camera Deputaților și Senat. Senatorii și deputații sunt aleși pe „colegii electorale“, deci există un senator și un deputat care reprezintă localitatea sau cartierul tău. Parlamentul elaborează și adoptă legi. Acestea au, în majoritatea cazurilor, impact la nivel național. Toate legile trebuie să fie compatibile cu prevederile Constituției și cu tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și cu normele Uniunii Europene. Parlamentul poate modifica și Constituția dacă două treimi dintre membri sunt de acord. O modificare a Constituției adoptată de Parlament intră în vigoare dacă
este aprobată de cetățeni prin Referendum. Parlamentul ratifică tratatele internaționale semnate de Guvern.

Președintele României

Președintele reprezintă statul român în plan extern, este comandantul suprem al armatei și veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În raport cu Guvernul, desemnează premierul, numește și investește în funcție miniștrii, la propunerea premierului. În raport cu Parlamentul, se adresează acestuia cu mesaje privind problemele politice naționale, poate dizolva Parlamentul, în anumite condiții și poate iniția referendum pe teme de interes național.

Guvernul României

Propune proiecte de lege Parlamentului. Poate adopta Hotărâri de Guvern și Ordonanțe de Urgență. Acestea au valoare de lege. Rolul esențial al Guvernului este de a asigura coordonarea și implementarea politicilor publice de nivel național. Guvernul este format din miniștri, care conduc ministere și este condus de Primul Ministru.

Ministerele

Ordinele de Ministru completează legislația dintr-un anumit domeniu sau precizează modul de aplicare a anumitor legi. Ministerele elaborează și aplică politicile publice de nivel național, referitoare la domeniul lor de responsabilitate.

Consiliul Județean / Consiliul General al Municipiului București

Hotărârile de Consiliu Județean / Consiliu General trebuie să respecte legislația națională și se aplică doar pe teritoriul județului, respectiv al Municipiului București.

Consiliul Local

Hotărârile de Consiliu Local se aplică pe teritoriul localității respective. Adoptă în fiecare an bugetul local.

Primarul

Are responsabilitatea principală de a elabora și implementa politici publice de nivel local. Poate propune Consiliului Local proiecte de hotărâre. Conduce ședințele Consiliului Local. Poate adopta Decizii pentru reglementarea activității Primăriei și a structurilor din subordinea acesteia.

Instituția Prefectului

Verifică respectarea de către Consiliul Județean / Consiliul General și de către Consiliile Locale a legislației naționale. Poate bloca aplicarea unor hotărâri dacă le consideră incompatibile cu legislația națională.

Curtea Constituțională

Verifică, dacă este sesizată conform legii, dacă un act normativ este compatibil sau nu cu prevederile Constituției. Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, actele normative considerate neconstituționale trebuind a fi revizuite.

Alte instituții locale

Conducerile altor instituții locale sau județene pot emite ordine și decizii care au efect la nivelul și în domeniul respectiv.