Cuprins Ghid

Introducere
Învățarea bazată pe proiect
Distincții necesare privind proiectul în contextul activităților din școală
Proiect: Cetățeanul – o metodă de învățare bazată pe proiect
Planificarea didactică
Pregătirea procesului de învățare
A. Explicarea metodei și descrierea fiecărui pas
B. Împărțirea clasei în 6 grupuri de elevi.
C. Stabilirea elevilor responsabili cu actualizarea datelor pe platforma online
PASUL 1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice
PASUL 2. Selectarea unei probleme pentru a fi studiată
PASUL 3. Culegerea de informații despre problema selectată
PASUL 4. Elaborarea unei propuneri de politică publică
PASUL 5. Dezvoltarea unui plan de acțiune
PASUL 6. Finalizarea portofoliului clasei
PASUL 7. Prezentarea portofoliului
PASUL 8. Reflecții asupra experienței de învățare
Cum asigurăm motivarea și implicarea tuturor elevilor?
Cum realizăm evaluarea elevilor?

Instituțiile din România și rolul lor în elaborarea politicilor publice
Legi importante pentru proiectul vostru

Vizitează platforma cetateanul